CENNIK Usług nr 1-9 [Usługi różne + Rejestracja w KRS] Zakładanie Łączenie Przekształcanie Podział Likwidacja Spółki Oddziały Fundacje Stowarzyszenia Inne podmiotyW ramach usług nr 1-9 oferujemy kompleksowe bądź wybrane czynności dotyczące spółek, oddziałów zagranicznych przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów - ich zakładania, przekształcania, łączenia, podziału, likwidacji czy innego rozwiązania, a w tym przygotowujemy właściwe dokumenty, wypełniamy formularze KRS oraz zgłaszamy wniosek o wpis do KRS i reprezentujemy Klienta w postępowaniu rejestrowym.
USŁUGA NR 1:

Zakładanie spółki handlowej (spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki partnerskiej, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej) + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)A. Usługa kompleksowa:

Kompletna usługa zakładania spółki lub oddziału przedsiębiorcy zagranicznego: 1.200 zł (+ 23% VAT) = 1.476 zł

(w ramach usługi przygotowywane są wszystkie czynności warunkujące założenie i rejestrację, m. in. sporządzenie projektu aktu założycielskiego spółki/umowy spółki, uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS).B. Usługa odnośnie wybranych czynności:

a) konsultacje/doradztwo prawne poprzedzające zlecenie usługi, w tym doradztwo w wyborze rozwiązań konstrukcyjnych podmiotu zakładanego  i zgłaszanego do KRS,

b) przygotowanie umowy spółki lub aktu założycielskiego (typowej),

c) przygotowanie wniosku KRS i przeprowadzenie procedury rejestracji w KRS (wypełnienie formularzy KRS i zastępstwo prawne w postępowaniu o rejestrację w KRS). 


Możliwe jest zamówienie tylko a); tylko b); tylko c) lub łączonych:

Cena za czynności a) : 300 zł (+ 23% VAT) = 369 zł

Cena za czynności b) : 500 zł (+ 23% VAT) = 615 zł

Cena za czynności c) : 600 zł (+ 23% VAT) = 738 zł


Cena za czynności c) + a),b) : 1.200 zł (+ 23% VAT) = 1.476 zł

Cena za czynności c) + b) : 1.000 zł (+ 23% VAT) = 1.230 zł

Cena za czynności c) + a) : 800 zł (+ 23% VAT) = 984 złC. Termin wykonania usługi:

3 dni od daty:

- dokonania zapłaty i przekazania niezbędnych dokumentów,

- albo odpowiednio dokonania zapłaty i przekazania kompletnych informacji potrzebnych do przygotowania projektów dokumentów.


D. EKSPRESOWY TERMIN WYKONANIA USŁUGI oraz CENA:

24 godziny licząc od godziny dokonania zapłaty i przekazania niezbędnych dokumentów, pod warunkiem, że nastąpi to do godziny 13:00 oraz, że następny dzień jest dniem roboczym.


W przypadku ekspresowego wykonania usługi cena ulega podwyższeniu o 25% licząc od wskazanej wyżej ceny netto wybranej usługi*************

*************USŁUGA NR 2:

Zakładanie innych podmiotów (m.in. fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni) + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)A. Usługa kompleksowa:

Kompletna usługa zakładania fundacji lub stowarzyszenia: 1.200 zł (+ 23% VAT) = 1.476 zł

(w ramach usługi przygotowywane są wszystkie czynności warunkujące założenie i rejestrację, m. in. sporządzenie projektu aktu założycielskiego, statutu, uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS).B. Usługa odnośnie wybranych czynności:

a) konsultacje/doradztwo prawne poprzedzające zlecenie usługi, w tym doradztwo w wyborze rozwiązań konstrukcyjnych podmiotu zakładanego  i zgłaszanego do KRS,

b) przygotowanie statutu (typowego),

c) przygotowanie wniosku KRS i przeprowadzenie procedury rejestracji w KRS (wypełnienie formularzy KRS i zastępstwo prawne w postępowaniu o rejestrację w KRS). 


Możliwe jest zamówienie tylko a); tylko b); tylko c) lub łączonych:

Cena za czynności a) : 300 zł (+ 23% VAT) = 369 zł

Cena za czynności b) : 500 zł (+ 23% VAT) = 615 zł

Cena za czynności c) : 600 zł (+ 23% VAT) = 738 zł


Cena za czynności c) + a),b) : 1.200 zł (+ 23% VAT) = 1.476 zł

Cena za czynności c) + b) : 1.000 zł (+ 23% VAT) = 1.230 zł

Cena za czynności c) + a) : 800 zł (+ 23% VAT) = 984 złC. Termin wykonania usługi:

3 dni od daty:

- dokonania zapłaty i przekazania niezbędnych dokumentów,

- albo odpowiednio dokonania zapłaty i przekazania kompletnych informacji potrzebnych do przygotowania projektów dokumentów.


D. EKSPRESOWY TERMIN WYKONANIA USŁUGI oraz CENA:

24 godziny licząc od godziny dokonania zapłaty i przekazania niezbędnych dokumentów, pod warunkiem, że nastąpi to do godziny 13:00 oraz, że następny dzień jest dniem roboczym.


W przypadku ekspresowego wykonania usługi cena ulega podwyższeniu o 25% licząc od wskazanej wyżej ceny netto wybranej usługi.*************

*************USŁUGA NR 3:

Przekształcanie spółek + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS) lub przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę handlową + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)A. Usługa kompleksowa:

Kompletna usługa przekształcenia: 2.000 zł (+ 23% VAT) = 2.460 zł

(w ramach usługi przygotowywane są wszystkie czynności warunkujące przekształcenie i rejestrację, m. in. sporządzenie projektu aktu założycielskiego/umowy, uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS).B. Termin wykonania usługi:

5 dni od daty dokonania zapłaty i przekazania kompletnych informacji potrzebnych do przygotowania projektów dokumentów.


C. EKSPRESOWY TERMIN WYKONANIA USŁUGI oraz CENA:

72 godziny licząc od godziny dokonania zapłaty i przekazania niezbędnych dokumentów, pod warunkiem, że nastąpi to do godziny 13:00 oraz, że następny dzień jest dniem roboczym.


W przypadku ekspresowego wykonania usługi cena ulega podwyższeniu o 25% licząc od wskazanej wyżej ceny netto wybranej usługi.*************

*************USŁUGA NR 4:

Podział spółki + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)A. Usługa kompleksowa:

Kompletna usługa podziału:

a) jeśli podział dokonywany jest przez przeniesienie majątku na 2 podmioty lub przez wydzielenie na inny podmiot: 2.000 zł (+ 23% VAT) = 2.460 zł

b) za podział dokonywany przez przeniesienie majątku na więcej niż 2 podmioty lub przez wydzielenie na więcej niż jeden podmiot - dodatkowo za kolejny podmiot uczestniczący w podziale: 1.000 zł (+ 23% VAT) = 1.230 zł

(w ramach usługi przygotowywane są wszystkie czynności warunkujące podział i rejestrację, m. in. sporządzenie projektów aktów założycielskich/umów, uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS).B. Termin wykonania usługi:

5 dni od daty dokonania zapłaty i przekazania kompletnych informacji potrzebnych do przygotowania projektów dokumentów.


C. EKSPRESOWY TERMIN WYKONANIA USŁUGI oraz CENA:

72 godziny licząc od godziny dokonania zapłaty i przekazania niezbędnych dokumentów, pod warunkiem, że nastąpi to do godziny 13:00 oraz, że następny dzień jest dniem roboczym.


W przypadku ekspresowego wykonania usługi cena ulega podwyższeniu o 25% licząc od wskazanej wyżej ceny netto wybranej usługi.*************

*************USŁUGA NR 5:

Łączenie spółek + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)A. Usługa kompleksowa:

Kompletna usługa łączenia:

a) jeśli łączone są 2 spółki: 2.500 zł (+ 23% VAT) = 3.075 zł

b) za 3. i każdą następną spółkę podlegającą łączeniu - dodatkowo: 1.000 zł (+ 23% VAT) = 1230 zł

(w ramach usługi wykonywane są wszystkie czynności warunkujące połączenie i rejestrację, m. in. sporządzenie projektów aktów założycielskich/umów, uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS).B. Termin wykonania usługi:

5 dni od daty dokonania zapłaty i przekazania kompletnych informacji potrzebnych do przygotowania projektów dokumentów.


C. EKSPRESOWY TERMIN WYKONANIA USŁUGI oraz CENA:

72 godziny licząc od godziny dokonania zapłaty i przekazania niezbędnych dokumentów, pod warunkiem, że nastąpi to do godziny 13:00 oraz, że następny dzień jest dniem roboczym.


W przypadku ekspresowego wykonania usługi cena ulega podwyższeniu o 25% licząc od wskazanej wyżej ceny netto wybranej usługi.*************

*************USŁUGA NR 6:

Likwidacja lub inne rozwiązanie podmiotu wpisanego w KRS + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)A. Usługa kompleksowa:

Kompletna usługa w zakresie otwarcia i zgłoszenia likwidacji czy innego rozwiązania: 1.000 zł (+ 23% VAT) = 1.230 zł

(w ramach usługi przygotowywane są wszystkie czynności warunkujące otwarcie i zgłoszenie likwidacji, m. in. uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS).B. Usługa odnośnie wybranych czynności:

a) konsultacje/doradztwo prawne poprzedzające zlecenie usługi,

b) sporządzenie właściwych uchwał/oświadczeń (typowych),

c) przygotowanie wniosku KRS i przeprowadzenie procedury rejestracji w KRS (wypełnienie formularzy KRS i zastępstwo prawne w postępowaniu o rejestrację w KRS). Możliwe jest zamówienie tylko a); tylko b); tylko c) lub łączonych:

Cena za czynności a) : 300 zł (+ 23% VAT) = 369 zł

Cena za czynności b) : 300 zł (+ 23% VAT) = 369 zł

Cena za czynności c) : 600 zł (+ 23% VAT) = 738 zł


Cena za czynności c) + a),b) : 1.000 zł (+ 23% VAT) = 1.230 zł

Cena za czynności c) + b) : 800 zł (+ 23% VAT) = 984 zł

Cena za czynności c) + a) : 800 zł (+ 23% VAT) = 984 złC. Termin wykonania usługi:

3 dni od daty:

- dokonania zapłaty i przekazania niezbędnych dokumentów,

- albo odpowiednio dokonania zapłaty i przekazania kompletnych informacji potrzebnych do przygotowania projektów dokumentów.


D. EKSPRESOWY TERMIN WYKONANIA USŁUGI oraz CENA:

24 godziny licząc od godziny dokonania zapłaty i przekazania niezbędnych dokumentów, pod warunkiem, że nastąpi to do godziny 13:00 oraz, że następny dzień jest dniem roboczym.


W przypadku ekspresowego wykonania usługi cena ulega podwyższeniu o 25% licząc od wskazanej wyżej ceny netto wybranej usługi.*************

*************USŁUGA NR 7:

Inne zmiany (w toku funkcjonowania) w spółce, fundacji, stowarzyszeniu, czy innym podmiocie zarejestrowanym w KRS + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)A. Usługa kompleksowa:

Kompletna usługa dotycząca zmian oraz rejestracja w KRS:

a) 900 zł (+ 23% VAT) = 1.107 zł* - zlecenie przeprowadzenia określonej wskazanej zmiany,

(w ramach usługi przygotowywane są wszystkie czynności warunkujące zmianę i rejestrację, m. in. sporządzenie projektów, uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS),

b) 1.200 zł (+ 23% VAT) = 1.476 zł* - konsultacje dotyczące zmiany (np. wyboru sposobu postępowania) oraz zlecenie przeprowadzenia określonej zmiany,

(po konsultacjach odnośnie sposobu przeprowadzenia zmian, w ramach usługi przygotowywane są wszystkie czynności warunkujące zmianę i rejestrację, m. in. sporządzenie projektów, uchwał, oświadczeń, wniosku o wpis do KRS).


* Podane wynagrodzenie dotyczy większosci przypadków, ale w zależności od rozległości planowanej zmiany może ulec obniżeniu lub podwyższeniu; minimalne wynagrodzenie (obniżone) wynosi 700 zł (+ 23% VAT) = 861 zł np. w przypadku przygotowania i zgłoszenia zmiany adresu czy zmiany dotyczącej jednej osoby w organach spółki; dokładne wynagrodzenie zostanie podane po przedstawieniu przez Klienta zakresu planowanych zmian do przeprowadzenia.


Przykładowe zmiany: zmiany osobowe w organach podmiotu, zmiany wspólników, zmiany siedziby i adresów, zmiany wkładów i kapitału, zmiany przedmiotu działalności. 


B. Usługa odnośnie wybranych czynności:

a) konsultacje/doradztwo prawne poprzedzające zlecenie usługi, w tym doradztwo w wyborze rozwiązań konstrukcyjnych i planowanych zmian,

b) przygotowanie uchwał, oświadczeń, itd. (typowych),

c) przygotowanie wniosku KRS i przeprowadzenie procedury rejestracji w KRS (wypełnienie formularzy KRS i zastępstwo prawne w postępowaniu o rejestrację w KRS). 


Możliwe jest zamówienie tylko a); tylko b); tylko c) lub łączonych:

Cena za czynności a) : 300 zł (+ 23% VAT) = 369 zł

Cena za czynności b) : 500 zł (+ 23% VAT) = 615 zł

Cena za czynności c) : 600 zł (+ 23% VAT) = 738 zł


Cena za czynności c) + a),b) : 1.200 zł (+ 23% VAT) = 1.476 zł

Cena za czynności c) + b) : 900 zł (+ 23% VAT) = 1.107 zł

Cena za czynności c) + a) : 800 zł (+ 23% VAT) = 984 złC. Termin wykonania usługi:

3 dni od daty:

- dokonania zapłaty i przekazania niezbędnych dokumentów,

- albo odpowiednio dokonania zapłaty i przekazania kompletnych informacji potrzebnych do przygotowania projektów dokumentów.


D. EKSPRESOWY TERMIN WYKONANIA USŁUGI oraz CENA:

24 godziny licząc od godziny dokonania zapłaty i przekazania niezbędnych dokumentów, pod warunkiem, że nastąpi to do godziny 13:00 oraz, że następny dzień jest dniem roboczym.


W przypadku ekspresowego wykonania usługi cena ulega podwyższeniu o 25% licząc od wskazanej wyżej ceny netto wybranej usługi*************

*************USŁUGA NR 8:

Sporządzenie umowy spółki, aktu założycielskiego spółki, fundacji, stowarzyszenia, itd.


a) sporządzenie umowy spółki (typowej) lub aktu założycielskiego spółki (typowego).

b) sporządzenie aktu założycielskiego/statutu (typowego).


Cena za czynności a) : 500 zł (+ 23% VAT) = 615 zł

Cena za czynności b) : 500 zł (+ 23% VAT) = 615 zł*************

*************USŁUGA NR  9:

Doradztwo: jak rozpocząć albo zakończyć działalność


a) konsultacje/doradztwo prawne wyboru optymalnej formy działalności i opodatkowania dostosowanej do planowanej działalności, w tym doradztwo w wyborze rozwiązań konstrukcyjnych spółki czy innego podmiotu prowadzącego działalność gospdarczą,

b) doradztwo dotyczące optymalnego sposobu zakończenia działalności.


Cena za czynności a) : 300 zł (+ 23% VAT) = 369 zł

Cena za czynności b) : do uzgodnienia (zależnie od sytuacji podmiotu)


***

*************


II. OPŁATY URZĘDOWE (SĄDOWE) I NOTARIALNE

1. Uwaga:

1.1. Powyższe kwoty dotyczą wyłącznie wynagrodzenia za oferowane usługi prawnicze Kancelarii KRS. 

1.2. W szczególności, powyższe kwoty nie obejmują kosztów sądowych związanych z wpisem do KRS, także opłaty za ogłoszenie oraz kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł) udzielonego do zastępowania w postępowaniu o wpis w KRS.

1.3. W szczególności, powyższe kwoty nie obejmują także wynagrodzenia biegłych rewidentów jeśli ich udział jest konieczny w przeprowadzeniu danej czynności

1.4. W szczególności, powyższe kwoty nie obejmują także wynagrodzenia notariuszy za czynności notarialne w sytuacji, w których przepisy nakazują dokonanie określonych czynności zwłaszcza w formie aktu notarialnego. Przykładowo forma aktu notarialnego jest wymagana do zawarcia umowy spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej.

1.5. W szczególności, powyższe kwoty nie obejmują także należności podatkowych, m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych, co dotyczy zwłaszcza umowy spółki w zakresie wkładu do spółki czy kapitału zakładowego spółki.


2. Wysokość opłat od wpisów reguluje Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167 z 2005 r. poz. 1398, z późniejszymi zmianami) - poniżej niektóre opłaty:


2.1. Wpis stały od wniosku o zarejestrowanie podmiotu podlegającego wpisowi do:

a) Rejestru przedsiębiorców: 500 zł,

b) Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 250 zł,

c) Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 500 zł,

d) Rejestru dłużników niewypłacalnych: 300 zł.


2.2. Wpis stały od wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze podmiotu podlegającego wpisowi do:

a) Rejestru przedsiębiorców: 250 zł,

b) Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 150 zł,

c) Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 250 zł.


2.3. Wpis stały od wniosku o wykreślenie tylko z rejestru przedsiębiorców podmiotu podlegającego wpisowi do:

a) Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 150 zł


2.4. Wpis stały od wniosku o wykreślenie z KRS podmiotu podlegającego wpisowi do:

a) Rejestru przedsiębiorców: 300 zł,

b) Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 300 zł

c) Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 300 zł

d) Rejestru dłużników niewypłacalnych: 150 zł.


2.5. Wpis stały od wniosku o przyjęcie dokumentów podmiotu podlegającego wpisowi do:

a) Rejestru przedsiębiorców: 40 zł,

b) Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 40 zł,

c) Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 40 zł.


Takie same stawki opłat obowiązują za uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym).


2.6. Wpis stały od wniosku dotyczącego innego postępowania rejestrowego podmiotu podlegającego wpisowi do:

a) Rejestru przedsiębiorców: 300 zł,

b) Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 300 zł,

c) Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 300 zł

d) Rejestru dłużników niewypłacalnych: 300 zł.3. Wysokość opłat za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego:


Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile jego ogłoszenie podlega opłacie, jest stała i wynosi 100 zł.
III. JAK ZAMÓWIĆ USŁUGĘ "REJESTRACJA W KRS" ?


1. Jaki jest zasięg terytorialny oferowanych usług ?

Realizujemy zamówienia z całej Polski (i ze świata jeśli dotyczą czynności w KRS).


2. Jak zamówić usługę ?

Usługę można zamówić na odległość (przez telefon lub przez e-mail poprzez zapytanie przez okienko kontaktowe - po prawej stronie).


3. Jak przebiega realizacja zamówienia ?


[Etap 1.] ZAPYTANIE O USŁUGĘ: 

a) proszę napisać e-mail (korzystając z okienka kontaktowego znajdującego się po prawej stronie) lub zadzwonić na nr tel. 22-22 66 000, opisując sytuację i zamówienie,

b) po przyjęciu zlecenia zostaną określone czynności (W TYM POTRZEBNE DOKUMENTY) służące realizacji zamówienia,

c) wskazane i potwierdzone zostanie wynagrodzenie za usługę.


[Etap 2.] UISZCZENIE ZAPŁATY z tytułu:

a) wynagrodzenia za usługę na nasze konto bankowe,

b) opłaty sądowej na wskazane konto bankowe sądu,

c) opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł) na wskazane konto bankowe urzędu miasta/gminy.


[Etap 3.] PRZEKAZANIE do Kancelarii kopii/skanów DOKUMENTÓW (potwierdzeń wpłat, pełnomocnictwa, innych wskazanych dokumentów):

a) e-mailem zeskanowanych dokumentów,

b) lub tradycyjną pocztą (listem poleconym lub przesyłką kurierską).


[Etap 4.]  Po przygotowaniu przez nas projektów, wniosku i zgłoszeń - PRZEKAZANIE do Kancelarii oryginałów dokumentów (w celu skompletowania wniosku o rejestrację)

a) osobiście - przekazanie dokumentów podczas spotkania (na terenie Warszawy dokumenty mogą być odebrane przez nas u Klienta),

b) lub tradycyjną pocztą (listem poleconym lub przesyłką kurierską).

© Kancelaria KRS  | ul. Chmielna 11/10, 00-021 Warszawa, tel. 22-22 66 000 |