KANCELARIA KRS [OFERTA]S z a n o w n i  P a ń s t w o,


OFERUJEMY USŁUGI w zakresie:


1) rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), wraz z zastępstwem prawnym w postępowaniu o wpis,


2) zakładania spółek i innych podmiotów wraz z rejestracją w KRS,


3) sporządzania umów spółek, aktów założycielskich spółek; statutów fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów,


4) doradztwa wyboru form działalności oraz opodatkowania,


5) doradztwa sposobu zakończenia działalności.Z a p r a s z a m y,

radca prawny  T o m a s z   K r a w i e l


© Kancelaria KRS  | ul. Chmielna 11/10, 00-021 Warszawa, tel. 22-22 66 000 |